گاز گرفتن رسانه ها خبر چند رسانه ای

گاز گرفتن: رسانه ها خبر چند رسانه ای

گت بلاگز اخبار پزشکی خطر عفونت ها جهت قلب و مغز مشابه چاقی و پرفشاری خون است

نتایج یک تحقیق تازه نشان می دهد که عفونت های مرسوم خطر سکته مغزی را دو برابر و احتمال بروز حمله قلبی را به اندازه زیادی زیاد کردن می دهند. 

خطر عفونت ها جهت قلب و مغز مشابه چاقی و پرفشاری خون است

خطر عفونت ها جهت قلب و مغز مشابه چاقی و پرفشاری خون است

عبارات مهم : عفونت

نتایج یک تحقیق تازه نشان می دهد که عفونت های مرسوم خطر سکته مغزی را دو برابر و احتمال بروز حمله قلبی را به اندازه زیادی زیاد کردن می دهند.

به گزارش ایرنا از روزنامه تلگراف، محققان دانشکده پزشکی آستون در بیرمنگام در انگلیس که این مطالعه را انجام دادند، گفتند: این مطالعه نشان می دهد که عفونت های مرسوم مانند چاقی و فشار خون اوج عمل می کنند و خطر حمله قلبی و سکته مغزی را زیاد کردن می دهند، با این تفاوت که میزان ترساندن عفونت ها جهت قلب بیش از چاقی، فشار خون اوج یا دیابت است.

محققان در این مطالعه با استفاده از سوابق پزشکی 1.2 میلیون بیمار، پرونده 34 هزار بیمار را که به علت عفونت های ادراری یا عفونت های مسیر تنفسی در بیمارستان خوابیدن شده است بودند، در طول 14 سال مطالعه کردندو سپس اطلاعات این بیماران را با بیماران هم سن و سال آنها در گروه کنترل که به این عفونت ها مبتلا نبودند، مقایسه کردند.

خطر عفونت ها جهت قلب و مغز مشابه چاقی و پرفشاری خون است

نتایج این مطالعه نشان داد که خطر مبتلا شدن به حمله قلبی در افراد مبتلا به این عفونت ها 40 درصد و خطر مبتلا شدن به سکته مغزی در آنها 150 درصد زیاد بود.

همچنین براساس نتیجه های این مطالعه، خطر فوت افراد مبتلا به این عفونت ها در صورت مبتلا شدن به بیماری قلبی سه برابر زیاد بود.

نتایج یک تحقیق تازه نشان می دهد که عفونت های مرسوم خطر سکته مغزی را دو برابر و احتمال بروز حمله قلبی را به اندازه زیادی زیاد کردن می دهند. 

محققان اظهار داشتند: این عفونت ها می توانند موجب بروز التهاب شوند، وضعیتی که مشخص شده است است با بیماری قلبی ارتباط دارد.

دکتر ‘پل کارتر’ نویسنده ارشد این مطالعه گفت: این داده ها ارتباط مشخصی را میان عفونت ها و مبتلا شدن به اوضاع های کشنده قلبی و سکته مغزی نشان می دهند و این ارقام به قدری بزرگ است که نمی توان آنها را نادیده گرفت.

واژه های کلیدی: عفونت | پزشکی | محققان | ارتباط | بیماری | مطالعه | مبتلا شدن | بیمارستان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz