گاز گرفتن رسانه ها خبر چند رسانه ای

گاز گرفتن: رسانه ها خبر چند رسانه ای

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی شروع هشتمین جلسه پیگیری به اتهامات شرکای بابک زنجانی

هشتمین جلسه پیگیری به اتهامات دو متهم پرونده فساد نفتی دقایقی پیش در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه شروع شد.

شروع هشتمین جلسه پیگیری به اتهامات شرکای بابک زنجانی

شروع هشتمین جلسه پیگیری به اتهامات شرکای بابک زنجانی

عبارات مهم : پرونده

هشتمین جلسه پیگیری به اتهامات دو متهم پرونده فساد نفتی دقایقی پیش در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه شروع شد.

به گزارش ایسنا، در جلسات اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دادگاه دو متهم نفتی، کیفرخواست «مهدی شمس» متهم ردیف دوم پرونده از سوی نماینده دادستان قرائت شد و در ادامه این متهم در جایگاه قرار داده شد و به ارائه دفاعیات خود پرداخت. وکیل مدافع متهم نیز دفاعیات خود را مطرح کرد.

شروع هشتمین جلسه پیگیری به اتهامات شرکای بابک زنجانی

در جلسه هفتم نیز افشار وکیل مدافع مهدی شمس دفاعیات خود را ارائه کرد. همچنین در این جلسه، نماینده دادستان و وکلای شرکت نفت به بیانات و دفاعیات وکیل مدافع متهم ردیف دوم پاسخ دادند.

در آخر جلسه هفتم کیفرخواست حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم به وسیله نماینده دادستان قرائت شد و ارائه دفاعیات این متهم به جلسه بعد موکول شد.

هشتمین جلسه پیگیری به اتهامات دو متهم پرونده فساد نفتی دقایقی پیش در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه شروع شد.

نخستین جلسه دادگاه ۱۷ تیر ماه، جلسه دوم ١٨ تیر ماه، جلسه سوم ۲۵ تیر ماه، جلسه چهارم ۲۷ تیر ماه، جلسه پنجم ٢ مرداد ماه، جلسه ششم ۳ مرداد ماه و جلسه هفتم ۷ مرداد ماه برگزار شده است است.

بر اساس این گزارش، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، بابک زنجانی متهم مهم پرونده موسوم به فساد نفتی، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم را مفسد فی الارض آشنایی و به اعدام محکوم کرد که این حکم در ارتباط با بابک زنجانی در دیوان عالی کشور تایید و در ارتباط با دو متهم دیگر نقض شد. پرونده حمید فلاح هروی و مهدی شمس جهت پیگیری مجدد به شعبه هم عرض – شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه – ارجاع شده است است.

واژه های کلیدی: پرونده | دادگاه | بابک زنجانی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz